NOTA PRAWNA


1. WŁAŚCICIELEKLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ LUB ZWINĄĆ
 • Remigiusz Miara
 • Wojciech Kardzis
 • NIP 927-17-83-585
 • REGON 977934625
2. ADRES FIRMY
 • Ul. Łąki Zamkowe 2a
 • 66 - 200 Świebodzin
 • Tel.: +48 (68) 47 567 75
 • Fax: +48 (68) 699 936 945
 • E-Mail: info@smart-autoserwis.pl
3. PRAWA AUTORSKIE
 • Treść niniejszych stron i podstron internetowych jak i układ (struktura) oraz projekt graficzny domeny www.smart-serwis.pl stanowią wyłączną własność spółki cywilnej "SMART" ze Świebodzina, dalej zwaną "firma".


 • Strona ta podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).


 • Zawartość serwisu internetowego jest przeznaczona do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym oraz nie może byc zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana chyba, że Właściciel niniejszej strony internetowej tj. SMART s.c. wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie, będą wyjaśniane na drodze prawnej.


 • Nazwy handlowe, nazwy produktów, logos czy inne oznaczenia ewentualnie zmieszczone na niniejszych stronach internetowych firmy, stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli. Zostały one użyte wyłącznie w celach informacyjnych.


 • Kopiowanie elementów strony, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na tej stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach www, w publikacjach elektronicznych lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy, jest całkowicie zabronione.

4. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRON
 • Treści i elementy zamieszczone na stronach internetowych firmy, mają wyłącznie funkcję i charakter informacyjny i reklamowy. Z tego też powodu, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji, doradztwa czy rekomendacji. W sprawach konsultacyjnych, doradztwa czy zaczerpnięcia informacji, prosimy o kliknięcie na nasza inną stonę  KONTAKT


 • Treści o firmie i jej działalności umieszczone na stronach internetowych firmy, mają charakter informacyjny, nie stanowiący oferty świadczenia usługi czy sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa.


 • Firma zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania treści i elementów zawartych na stronach internetowych firmy w każdym punkcie czasowym istnienia strony i w jakimkolwiek zakresie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników internetu. Również zasady korzystania ze stron internetowych firmy mogą być zmieniane.


 • Użytkownicy internetu korzystający z formularza kontaktowego strony internetowej firmy SMART, automatycznie wyrażają firmie zgodę na korzystanie z ich danych osobistych i adresu E-Mailowego oraz treści zawartych w korespondencji m.in. w celu przesyłania informacji.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY
 • Wszystkie treści i elementy zawarte na stronach internetowych firmy zostały użyte w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne. Wszystkie informacje na stronach internetowych firmy mogą być przedstawione w formie niepełnej lub skróconej


 • Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z nielegalnym pobraniem treści lub elementów ze stron firmy i dalszą ich eksploatacją.


 • Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z powodu przerwy w dostępie do sieci internetowej i tym samym do stron firmy, błędów czy awarii systemu komputerowego spowodowanego wirusem, malware czy trojanem lub komunikacją poprzez pocztę elektroniczną.


 • Niniejsze strony internetowe firmy mogą posiadać odnośniki (linki) do stron osób trzecich. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość obcych stron internetowych nie stanowiących własności firmy, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na niniejszych stronach. Użytkownik stron firmy, decydując sie na korzystanie z odnośników (linków), aby wywołać strony osób trzecich, czyni to w pełni na własną odpowiedzialność.


 • W przypadku zainteresowania i woli umieszczenia odnośnika (linka) strony firmy na innej stronie www w sieci internetowej lub odwołań do strony firmy, prosimy o kontakt i przesłanie informacji do firmy na  ADRES


ŻYCZYMY PAŃSTWU
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO i BEZPIECZNEJ JAZDY  !

WEBDESIGN - LEO
© 2012 SMART